+420 731 652 192 berny@seznam.cz

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti a platí pro nákup v internetových i kamenných obchodech provozovaných společností NC Computers s.r.o. od roku 2014.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost NC Computers s.r.o., se sídlem Nikoly Tesly 1095/10, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ: 26734397, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C., vložka 90384, a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

1.    Kontaktní údaje prodávajícího

Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 

Název: NC Computers s.r.o

Sídlo/bydliště: Nikoly Tesly 1095/10, 16000 Praha 6

IČ: 26734397

DIČ: CZ26734397

Telefon: 233 320 590

Mobilní telefon: 602 215 334

Email: info@nc.cz

Kontaktní adresa: Nikoly Tesly 1095 / 10, 16000, Praha 6

Seznam provozoven: prodejna NC Computers s.r.o. v PRAZE, Nikoly Tesly 1095 / 10, 16000, Praha 6

Provozní doba: Po-Pá 9.00 – 17.00

 

Bankovní spojení

Raiffeisen bank a.s. (Kč) : 1021472001 / 5500

Komerční banka a.s. (Kč) :  43-4585540237 / 0100

Slovenský bankovní účet : Československá obchodná banka a.s. (EUR) : 4010498234 / 7500

2.    Informace

Kupující

Kupujícím je buď koncový uživatel, který nakupuje za maloobchodní ceny označené jako EU (End User), dále jen „kupující-spotřebitel“ nebo dealer nakupující za velkoobchodní ceny D1-D4, dále jen „kupující – podnikatel“

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

Kupující–spotřebitel a kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „kupující“.

 

Objednávání zboží

Zboží lze objednat:

 • osobně v naší prodejně
 • mailem na adrese prodej@nc.cz
 • faxem: 233 334 738
 • telefonicky na tel.: 233 320 590
 • poštou
 • v internetovém obchodě www.nc.cz

 

Dealerské kategorie

Dealerem může být prodejce nebo servis výpočetní techniky, jenž nakupuje zboží za účelem jeho dalšího prodeje. K registraci dealera je zapotřebí kopie živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku s činností jako je např. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – obor činnosti Velkoobchod a maloobchod apod. Podle uskutečněných měsíčních odběrů bude dealer později zařazen do jedné z následujících dealerských kategorií.

 • D1 : 0-50tis.Kč
 • D2 : 50-200tis.Kč
 • D3 : 200-400tis.Kč
 • D4 : 400tis.Kč a více

Ceny uvedeny v ceníku jsou smluvní a je možné je na základě dohody měnit. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny.

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde.

Platební podmínky:

 • platba v hotovosti při nákupu
 • platba platební kartou při osobním odběru v našich prodejnách (VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, JCB, Diners Club, V Pay) – není možné použít u objednávek vytvořených na eShopu.
 • platba předem bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury
 • platba na fakturu se splatností 7-21 dnů (platí pouze pro dealery po podpisu dealerské smlouvy)

 

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

 

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

 

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

 

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

 

Fotografie uvedené na stránkách obchodu jsou pouze orientační. Nemusí vždy úplně přesně vzhledem odpovídat nabízenému zboží.

3.    Doručování zboží

Termín dodání, který uvádíme u každého produktu, popř. v informativním         e-mailu, který automaticky přijde ke každé objednávce, je pouze orientační                 a může se tedy lišit od skutečného termínu dodání zboží. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době a porušení tak svou povinnost, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje. Nebo podle obecných ustanovení tedy § 1968 a následující občanského zákoníku je strana, která se dopustila porušení smlouvy, povinna uhradit druhé straně náklady vzniklé takovým porušením (např. poštovné, balné, manipulační poplatek).

Kupující je povinen ihned při převzetí objednaného zboží zkontrolovat obsah. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým, popř. dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový, popř. dodací list se sériovými čísly výrobků, je povinen toto neprodleně ohlásit v naší prodejně.

Při osobním odběru je povinen toto nahlásit ihned při převzetí zboží a při převzetí od dopravce je povinen toto nahlásit nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí od dopravní služby. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že na pozdější reklamaci nebude brána zřetel.
Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odesílá prodávající kupujícímu ihned se zbožím.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Cena a způsob doručení zde:

Expedice zboží po ČR:

 • Osobní odběr v naší prodejně v Praze 6 (ul. Nikoly Tesly 10) zdarma;
 • Osobní odběr ve výdejním místě ULOZENKA.CZ: Praha 1, Praha 4, Praha 7, Praha 9, Brno, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Plzeň, České Budějovice, Ústí nad Labem, Liberec, Zlín, Rudná zdarma při nákupu nad 2000Kč s DPH. Jinak jen 59Kč s DPH.
 • Poštovní obálkou – 24 Kč bez DPH (29Kč s DPH) – tuto dopravu je možné zvolit pouze u malých produktů (např. atomizéry, e-liquidy, papírové 3D brýle, knoflíkové baterie, miniaturní čtečky, atd.) – platba předem bankovním převodem;
 • Dopravní službou GLS – 56Kč bez DPH (68Kč s DPH) – platba předem bankovním převodem (na dobírku – 82Kč bez DPH (99Kč s DPH) – při nákupu nad 4200 Kč bez DPH je dopravné zdarma;
 • Poštou – Balík Do Ruky – 81Kč bez DPH (98Kč s DPH) – platba předem bankovním převodem (na dobírku – 94Kč bez DPH (114Kč s DPH)) – při nákupu nad 5tis.bez DPH je dopravné zdarma;
 • Kurýrní služba po Praze – 119Kč bez DPH (144Kč s DPH) – při nákupu nad 10tis.bez DPH je dopravné zdarma;

 

Expedice zboží na Slovensko:

 • Osobní odběr ve výdejním místě ULOZENKA.CZ: Bratislava zdarma při nákupu nad 75 EUR. Jinak jen 2,20 EUR s DPH;
 • SLOVENSKO – poštovní obálkou – 1,56 EUR bez DPH (1,89 EUR s DPH) – tuto dopravu je možné zvolit pouze u malých produktů (např. atomizéry, e-liquidy, papírové 3D brýle, knoflíkové baterie, miniaturní čtečky, atd.) – platba předem bankovním převodem na náš Slovenský Eurový bankovní účet;
 • SLOVENSKO – Dopravní službou GLS – 4,07 EUR bez DPH (4,92 EUR s DPH) – platba předem bankovním převodem (na dobírku – 4,99 EUR bez DPH (6,04 EUR s DPH);
 • SLOVENSKO – Pošta – Platba předem převodem – 3,21 EUR bez DPH (3,88 s DPH) – platba předem bankovním převodem na náš Slovenský Eurový bankovní účet;

Důležité upozornění:

Zboží, které je možné prodávat pouze osobám starším 18 – let (např. e-cigarety, e-liquidy) doručujeme výhradně dopravní službou GLS. Kurýr, který Vám bude zásilku doručovat, zkontroluje také Váš věk, dle Vašeho občanského průkazu nebo Vašeho pasu a teprve po té Vám zásilku vydá. Při přebírání zásilky proto mějte jeden z uvedených dokladů u sebe. V případě, že si zvolíte jiný způsob dopravy, bude Vám automaticky změněn způsob doručení na dopravní službu GLS. Tyto produkty je samozřejmě také možné vyzvednout osobně v našich prodejnách či na výdejních místech firmy Ulozenka.cz, kde Vám bude zboží vydáno také až po kontrole Vašeho věku.

4.    Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je v případě uzavírání smlouvy prostředky komunikace na dálku umístění nabízeného zboží prodávajícím na e-shopu, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu-spotřebiteli informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku”.

Při nákupu přes prostředky komunikace na dálku avšak s odběrem v kamenné prodejně je kupní smlouva mezi kupujícím – spotřebitelem a prodávajícím uzavřena při předání zboží, kdy má kupující-spotřebitel možnost si zboží důkladně prohlédnout a na jeho přání vyzkoušet. Při nákupu přes prostředky komunikace na dálku s odběrem v kamenné prodejně se při objednání nejedná o závaznou objednávku, ale pouze o nezávaznou rezervaci zboží. Na obdržené zboží tímto způsobem nelze uplatňovat 14 denní lhůtu na jeho vrácení. Platí zde podmínky jako při nákupu zboží v kamenné prodejně dle § 2079 a násl. občanského zákoníku.

Není-li kupujícím spotřebitel, je v případě uzavírání smlouvy přes prostředky komunikace na dálku návrhem na uzavření kupní smlouvy odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel všechny podklady potřebné pro vyřízení reklamace. Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v co nejkratší možné době. Lhůta k vyřízení reklamace opět začne běžet dnem, kdy byly dodány vyžádané podklady kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

5.    Právo kupujícího – spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v e-shopu) s převzetím zboží jinde než na kamenné prodejně (viz. čl. 4 odst. 3 těchto podmínek), má kupující – spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující-spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
Kupující-spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující-spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující-spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
Prodávající je povinen kupujícímu-spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání  do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího-spotřebitele přijal, zároveň však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu-spotřebiteli dříve, než mu kupující-spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu-spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující-spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující – spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal, a to v původním stavu. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu zároveň nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

 

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@nc.cz.

Výjimky:

Právo na odstoupení od smlouvy jak je výše uvedeno nemá kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku smluv.

 • na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího-spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze;
 • o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit;
 • o dodávce zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující-spotřebitel jejich původní obal;
 • o dodávce novin, časopisů nebo jiných periodik;
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu;
 • uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů

6.    Práva a povinností z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Ke každému zboží zakoupenému u společnosti NC Computers je přiložen daňový doklad. V případě, že zboží je označeno sériovým číslem je toto sériové číslo uvedeno buď přímo na daňovém dokladu, nebo na přiloženém dodacím a záručním listu s vyznačenou záruční dobou v měsících. Převzetím zboží stvrzuje zákazník svůj souhlas s níže uvedenými záručními podmínkami. Není-li ke zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.

6.1    Jakost při převzetí

Pokud má při převzetí zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním para V takovém případě je kupující oprávněn požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 

Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Kupující je povinen v den převzetí zboží řádně zkontrolovat zda je neporušené a bez vad a dodané kompletní spolu s jeho příslušenství.

 

Při osobním odběru kupujícím, je okamžik převzetí zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího. Jestliže kupující zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Pozdější reklamace neúplnosti zboží nebo vnějšího poškození zboží nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu odpovídající vadě, za kterou prodávající odpovídá.

6.2    Zákonná práva z vad a poskytovaná záruka

V případě, že zboží zakoupil kupující-spotřebitel,  odpovídá prodávající za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na dodacím záručním listu, na daňovém dokladu, obalu zboží nebo v připojeném návodu. Projeví-li se vada spotřebního zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak. Pro kupujícího–podnikatele činí záruční doba dvanáct měsíců.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny;

vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci neoprávněně odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.    Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady popř. četnost výskytu a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Formulář ke stažení zde.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Dle zákona o ochraně spotřebitele, je prodávající povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu-spotřebiteli v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím-spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující-spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající neoprávněně odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, neběží na zboží nová záruční doba.

O vyřízení reklamace je dle výkladu Ústavního soudu a Nejvyššího soudu povinen podnikatel spotřebitele vyrozumět. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada nejmenších nutných vynaložených nákladů.

Zvláštní ustanovení:

 • Obrazovka monitoru LCD je považována za vadnou, jestliže jsou na ní 3 špatné 3 pixely nebo jestliže je na obrazovce monitoru více než 7 náhodných subpixelů nebo 2 dvoubody nebo 1 trojbod.
 • Na pozáruční opravy je poskytována záruka 3 měsíců a to pouze na stejnou závadu, jež se projevila před opravou
 • Před předáním počítače nebo jakéhokoliv média s nahraným software na servisní oddělení NC Computers si zálohujte data. Za případnou ztrátu nebo poškození dat nenese společnost NC Computers odpovědnost!
 • V případě, že u produktu uvádíme záruku delší než 24 měsíců, která je dána kupujícímu-spotřebiteli ze zákona, potom po uplynutí této doby si v rámci posouzení a vyřízení reklamace přednostně vyhrazujeme právo na výměnu vadného zboží za podobné zboží s podobnými parametry.

8.    Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Kupující-spotřebitel souhlasí s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány, shromažďovány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující-spotřebitel má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami prodávajícího, obchodních sdělení, na elektronickou adresu poskytnutou v rámci plnění smlouvy. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

9.    Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Prodávající i kupující se zavazují usilovat přednostně o mimosoudní řešení vzájemných sporů.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).